Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DATYSO VIỆT NAM

🍀 “𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐮 𝐜𝐨́ 𝐜𝐨̛ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐨̛̉ đ𝐨́ 𝐜𝐨́ 𝐃𝐚𝐭𝐲𝐬𝐨”
⭐ 𝗤𝘂𝘆́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 đ𝗲̂̉ 𝗹𝗮̣𝗶 𝘀𝗼̂́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗼𝗮̣𝗶 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂ 𝗵𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 đ𝗲̂̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝟮𝟰/𝟮𝟰:
🚛 “𝐒𝐡𝐢𝐩 𝐂𝐨𝐝 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜”…
_________________________________
📌 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: www.datyso.com
📌 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0987.833.889
📌 𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: [email protected][email protected]
⭐ 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗮̂𝗺 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗗𝗮𝘁𝘆𝘀𝗼 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺:
– Số 245 Phố Thú Y – Đức Thượng – Hoài Đức – Hà Nội.
– Số 83/2, QL1A, KP5, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM