Robot bốn trục là gì?

Các robot bốn trục tiêu chuẩn được định cấu hình theo một cách hơi khác so với các mô hình rô bốt sáu trục phổ biến hơn. Thay vì ba trục ở vùng cổ tay, rô bốt bốn trục có một trục. Thiết kế đơn giản hóa của chúng cho phép chúng cung cấp độ ổn định và sức mạnh tối đa cho các ứng dụng như xử lý và xếp dỡ vật liệu.

  • Trục J1: Trục cơ sở cho phép rô bốt bốn trục quay từ trái sang phải.
  • Trục J2: Trục này được gắn với cấu hình cơ sở. Nó điều khiển robot tiến và lùi.
  • Trục J3: Trục quan trọng này nối các nhánh trên và dưới.
  • Trục J4: Trục cổ tay quay EOAT.

Quan tâm đến một robot bốn trục? Liên hệ với Datyso gọi theo số 0987 833 889 để biết giá cả và tính khả dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *