Ống đo khí CO2, dùng cho đồng hồ CO2

35,000

Cột đo lưu lượng khí

Dùng thay thế cho các cột đo lưu lượng của đồng hồ khí Co2 đồng hồ khí Argon và các đồng hồ khác

 

Danh mục: Từ khóa:
0969 561 288