Robot 6 trục tải và dỡ cho máy CNC

Robot bốc xếp 6 trục cho máy CNC là một loại robot xử lý. Robot này có nhiều công cụ kẹp cho sắc nét khác nhau của mảnh làm việc. Mảnh làm việc thường được đặt ở mặt bên của máy CNC. Robot có thể lấy phôi và gửi nó vào máy CNC. Trong tương lai chúng tôi tin rằng tất cả các máy CNC sẽ được làm việc với robot.