Robot dập 4 trục loại nhỏ HY1010B-140

  • Dập là một công việc nguy hiểm, robot dập thay con người làm việc dễ dàng hơn, an toàn hơn
  • Giá dễ chịu hơn các loại robot khác
  • Tốc độ làm việc nhanh hơn
  • Hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt


    Danh mục: