Robot dập 4 trục loại lớn HY1165B-315

  • Dập là một công việc nguy hiểm, robot dập thay con người làm việc dễ dàng hơn, an toàn hơn
  • Đây là loại robot rất lớn, với bộ khung rất chắc chắn
  • Tốc độ không nhanh, nhưng tải được nặng và rất ổn định
  • Hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt