Robot dập 4 trục loại trung bình HY1020B-180

  • Dập là một công việc nguy hiểm, robot dập thay con người làm việc dễ dàng hơn, an toàn hơn
  • Cánh tay dài hơn và tải trọng lớn hơn loại nhỏ
  • Tốc độ làm việc nhan, dễ bảo trì
  • Hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt

0969 561 288