Robot gắp 6 trục cho dây chuyền tự động

  • Có cấu trúc đơn giản và ít linh kiện, do đó các bộ phận có tỷ lệ lỗi thấp.
  • Giảm lao động, tiết kiệm không gian
  • Tốc độ làm việc nhanh, dễ bảo trì
  • Hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt