Rùa cắt oxy GAS GC-30

  • Nguồn điện: 220VAC/ 50Hz
  • Tốc độ cắt: 50 – 750mm/p
  • Khả năng cắt vật liệu thép các bon dày từ: 6 -100 mm
  • Khả năng cắt tròn: 200 – 2000mm
  • Trọng lượng máy: 16 -20Kg
  • Kích thước: 470x230x250 mm
  • Số mỏ cắt: tùy chọn 01 – 02 – 03 mỏ cắt
  • Mồi lửa tự động: tùy chọn
Danh mục:
0969 561 288