TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA DATYSO VIỆT NAM

Công ty cổ phần DATYSO Việt Nam thành lập năm 2011, trải qua 8 năm hoạt động, DATYSO luôn tôn chỉ sứ mệnh của mình: “KHÁCH HÀNG LÀ SỐ 1”

Tầm nhìn sứ mệnh

Sứ mệnh :

Thông qua hoạt động kinh doanh để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Tầm nhìn

– Tới năm 2025 Trở thành tập đoàn thương mại hàng đầu Việt Nam trên cơ sở nâng cấp các sản phẩm công nghê và xây dựng hệ thống chi nhánh phân phối tới tận tay người tiêu dùng..

– Giá trị cốt lõi: Trung – Tâm – Tín – Nhân – Đồng

KHÁCH HÀNG LÀ SỐ 1!