VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA DATYSO VIỆT NAM

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Với DATYSO VIỆT NAM, văn hóa doanh nghiệp được thể hiện trong những yếu tố sau đây:

van hoa 1

1. Cống hiến:

Mọi cổ đông và nhân viên Datyso điều hướng đến mục tiêu cống hiến tài năng, trí tuệ cho tổ chức và xã hội nhằm mục đích xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

2. Đoàn kết:

Một công ty cần phải giống như một gia đình, nơi mà mọi thành viên cùng đạt được thành công, cùng trưởng thành và cùng chia sẻ hạnh phúc.

3. Kiên trì:

Đối với Datyso một trong những phẩm chất quan trọng để đánh giá con người đó là sự bền bỉ cả đời chứ không phải là một khoảnh khắc nhất thời.

4. Kỷ luật:

Kỷ luật là chiếc cầu nối gắn kết giữa ý tưởng và kết quả chính vì thế mọi mục tiêu, lời cam kết của tập thể Datyso luôn được tôn trọng và thực hiện với tính nghiêm túc tuyệt đối.

5. Trung thực:

Đối với Datyso “ trung thực “ là sống phải thật thà, trách nhiệm, thẳng thắn.

 

van hoa 2

 

6. Tôn trọng:

Datyso luôn tôn trọng sự phát triển của từng cá nhân.

7. Chia sẻ:

Datyso có khát vọng được chia sẻ giá trị tới nhân viên và cộng đồng.

8. Lắng nghe:

Lắng nghe những phản hồi từ nhân viên, khách hàng và xã hội nhằm mục đích xây dựng Datyso phát triển trường tồn.

9. Sáng tạo:

Datyso luôn khuyến khích sự sáng tạo, tư duy đổi mới trong phong cách làm việc.

10. Không ngừng hoàn thiện:

DATYSO hướng tới sự hoàn thiện từ khách hàng, đối tác, nhân viên, bộ máy quản lí và lãnh đạo.